تجهیزات فشار ضعیف

کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS

کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS

کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS

کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS : یکی دیگر از تجهیزات حوزه فشار ضعیف کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS هستند. کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرند. کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS شباهت زیادی به رله دارد، با این تفاوت که کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS برای کاربردهای آمپر بالا به کار می‌رود. کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS وسیله ای است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادی کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می‌شوند. از این خاصیت کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می‌شود.

کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS هنگام قطع برق، مدار مصرف،کننده به وسیلۀ کنتاکتور قطع می‌شود و شروع به کار دستگاه نیاز به استارت مجدد دارد. در نتیجه کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری به عمل می‌آید. کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS امکان فرمان از چند محل به صورت اتوماتیک را فراهم می کند. علاوه بر آن کنتاکتور فشار ضعیف زیمنس SIEMENS سرعت قطع و وصل زیاد، و استهلاک کم دارد.

نوشته های مشابه