تجهیزات فشار ضعیف

کلید اتوماتیک فشار ضعیف

کلید اتوماتیک فشار ضعیف

کلید اتوماتیک فشار ضعیف

کلید اتوماتیک فشار ضعیف : کلید اتوماتیک فشار ضعیف جهت محافظت از سیستم های روشنایی، صنعتی و سایر تاسیسات در برابر خطا های شبکه مانند اضافه بار و اتصال کوتاه از انواع کلید یا انواع فیوز استفاده می شود. اما با توجه به ناتوان بودن فیوز ها در قطع کاملا همزمان سه فاز و خطای زیاد فیوز ها در محافظت از شبکه در اکثر مواقع نمی توان از این وسیله جهت حفاظت مطمئن استفاده کرد و نیاز به کلید اتوماتیک فشار ضعیف احساس می شود. همچنین در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان یا ولتاژ یا کاهش بیش از حد ولتاژ، مدار به طور اتوماتیک قطع و پیغام های لازم ارسال شود که این کار به وسیله کلید اتوماتیک فشار ضعیف صورت می گیرد. در بعضی موارد نیز ورود خودکار یا دستی دیزل ژنراتور یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد؛ که فقط در این موارد می توان از کلید اتوماتیک فشار ضعیف استفاده نمود.

کلید اتوماتیک فشار ضعیف به کلید هایی گفته می شود، که دارای رله هستند. هر کدام از کلید اتوماتیک فشار ضعیف برای کاربرد های مخصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بطور مثال، کلید اتوماتیک فشار ضعیف هوایی دارای رله های بسیار هوشمندی از نوع رله های الکترونیکی هست.

کلید اتوماتیک فشار ضعیف پس از قطع مدار، در اثر هر توع خطایی فورا آماده استفاده مجدد می باشد.

بوسیله کنتاکت های کمکی و خطا می توان وضعیت کلید اتوماتیک فشار ضعیف را در هر حالت توسط سیگنال تعیین و به اتاق فرمان منعکس کرد.

نوشته های مشابه