اتوماسیون صنعتی

مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی : یکی از مباحث مهم و مرتبط با اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی می باشد. امروزه مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی یکی از نیازهای اساسی بسیاری از صنایع به خصوص صنایع بزرگ می باشد. بسیاری از صنایع بزرگ مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع تولید انرژی ، صنایع شیمیایی و … بدون استفاده از سیستم مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی مناسب قادر به ادامه کار خود نیستند . مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی عبارت است از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از بخش های مختلف یک واحد صنعتی و نمایش آنها با فرمت مورد نظر برای رسیدن به اهداف ذیل :

– نمایش وضعیت لحظه ای هر یک از ماشین آلات و دستگاهها با مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی امکان پذیر است.

– نمایش و ثبت پارمترهای مهم و حیاتی یک سیستم در مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

– نمایش و ثبت آلارمهای مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم به وسیله مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

– نمایش محل خرابی و زمان وقوع ایراد در هر یک از اجزای سیستم

– نمایش پروسه های تولید با استفاده از ابزارهای گرافیکی مناسب در مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

– تغییر و اصلاح Set Point ها حین اجرای پروسه تولید

– امکان تغییر برخی از فرایندهای کنترلی از طریق برنامه مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

نوشته های مشابه