اتوماسیون صنعتی

برق صنعتی

برق صنعتی

برق صنعتی

برق صنعتی : برق صنعتی برقی است که در صنعت به کار گرفته می شود. این تعریف برق صنعتی گاهی دقیق به نظر نمی رسد زیرا در برق ساختمان ها نیز از ادوات و مدارهای برق صنعتی و حتی اتوماسیون صنعتی استفاده می شود. قسمتی از اتوماسیون صنعتی هم شامل برق صنعتی می شود؛ زیرا اتوماسیون صنعتی که به معنی اتوماتیک کردن فرایندهای صنعتی با استفاده از کامپیوتر یا یکسری از ادوات مخصوص است، می توان گفت که در برق صنعتی هم این خودکار سازی فرایندها وجود دارد.

برق صنعتی یعنی کنترل سه فازی که وارد یک کارخانه یا کارگاه صنعتی می شود. این کنترل باعث می شود بتوانیم از برق صنعتی سه فاز برای روشن و خاموش کردن یکسری تجهیزات صنعتی و تامین توان مورد نیازشان استفاده کنیم.

برق صنعتی شامل موارد گوناگون و متعددی می شود که از آنها می توان به کار با تابلو برق صنعتی ,حفاظت شخصی، ماشین الکتریکی، حفاظت شبکه، دستگاه برقی، مدار فرمان و قدرت و … اشاره کرد.

استفاده از برق صنعتی امروزه بسیار گسترش یافته و مورد توجه بسیاری قرار گرفته است از همین رو, از برق صنعتی در کاربرد های گوناگون و متعددی استفاده می شود.

به طور کلی از برق صنعتی در روشن و خاموش کردن دستگاه های مختلفی مانند کمپرسور, اینورتر, آسانسور, پمپ آب, رله, نوار نقاله و …. استفاده می شود.

نوشته های مشابه