اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی PLC

اتوماسیون صنعتی PLC

اتوماسیون صنعتی PLC

اتوماسیون صنعتی PLC : امروزه اتوماسیون صنعتی PLC در بین کشورهای صنعتی، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر فرآیندهای تولید دارد. مدیران و مسئولان صنایع در این کشور‌ها را بر آن داشته است تا اتوماسیون صنعتی PLC را مورد استفاده قرار دهند که سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشند.

اتوماسیون صنعتی PLC قابلیت‌هایی از قبیل: توانایی خواندن انواع ورودی‌ها، توانایی انتقال فرمان به سیستم‌ها و قطعات خروجی  و همچنین امکانات اتصال به شبکه، ابعاد بسیار کوچک، سرعت پاسخگویی بسیار بالا، ایمنی، دقت و انعطاف پذیری زیاد اتوماسیون صنعتی PLC باعث شده که بتوان کنترل سیستم‌ها را در محدوده وسیعی انجام داد.

بیشتر تجهیزات اتوماسیون صنعتی PLC شامل سیستم‌های استوار بر کنترلرهای قابل برنامه‌ریزی هستند که نام اتوماسیون صنعتی PLC از همین عبارت نشات می گیرد. در بعضی موارد که لازم باشد می‌توان ‌ اتوماسیون صنعتی PLC را با هم شبکه کرده و با یک کامپیوتر مرکزی مدیریت نمود تا بتوان کار کنترل سیستم‌های بسیار پیچیده را نیز با سرعت و دقت بسیار بالا و بدون نقص انجام داد.

در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی PLC وظیفه اصلی کنترل بر عهده PLC است که با گرفتن اطلاعات از طریق ترمینالهای ورودی، وضعیت ماشین را حس کرده و نسبت به آن پاسخ مناسبی برای ماشین فراهم می‌کند.

نوشته های مشابه