تجهیزات فشار ضعیف

تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف

تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف

تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف

تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف : نیاز به تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف تا حد زیادی به تجهیزات داخل تابلو برق، آرایش آنها، نوع کارکرد و … بستگی دارد. از این رو نمی توان یک روال مشخص برای عیب یابی تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف ارائه کرد.

عدم انجام گرفتن یک عمل در تجهیزات الزاما به معنی نیاز به تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف نیست. بلکه ممکن است به دلیل عملکرد یک اینترلاک باشد. از این رو قبل از هر گونه تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف باید با نحوه عملکرد تابلو برق و تجهیزات پیشگیرانه و حفاظتی آن آشنا شد و سپس اقدام به عیب یابی کرد.

از بهترین و ابتدایی‌ترین راه‌های تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف چک ظاهری تجهیزات است. سوختگی، شکستگی، گرم شدن بیش از حد، صدای غیر عادی، لق بودن اتصالات و مواردی از این قبیل. می‌تواند بهترین راهنما در تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف باشد.

تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف مانند رله‌های حفاظتی، بیمتال‌ها، تایمر‌ها، کلید‌های اتوماتیک کنترل فاز‌ها و … را می‌توان چک کرد تا به درستی تنظیم شده باشد.

برای تعمیرات تجهیزات فشار ضعیف و مدارات روش‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد که از آن‌ها می‌توان به تست پیوستگی مدارا، تست ولتاژ ها، تست مقاومت عایقی و تست جریان مصرفی و … اشاره کرد.

نوشته های مشابه